SØPPELSEKK brua over Lysakerelva ved Bærumsveien

Ubetalt
Ikke tatt

Her er link til koordinater på google map

Det ser ut som sekken er dumpet fra bruen og så har den bare hengt seg fast. Ukjent innhold. Sekken ser intakt ut. Godt knyttet. Har forsøkt å hente sekken fra oversiden, fra broen og fra undersiden. Så langt ikke lyktes. Vurderer å skøyte tynne trær og så vippe sekken ned. Risiko for at den går i elva, men tenker å prøve, da sekken til slutt vil falle ned uansett.

Utgifter på prosjektet:
Så langt ingen