Innfør pant på plastavfall

Oslo er Europas miljøhovedstad. Likevel er skogene som ikke er bevandret av turfolk full av plast, aluminium, bilbatterier, dekk, presenninger, flasker og klær. Det bor folk i kratt og skog, og disse danner slumområder midt i Oslo. Miljøhovedstaden.
Innfør pant på innsamlet avfall nå!

Hundrevis av vanskeligstilte går i søppelbøtter og leter etter pant. Pant gir 95% retur og det er bra, men selve aktiviteten å gå i søppelkasser og lete etter flasker er lite bærekraftig for samfunnet. Og utbyttet er lite bærekraftig også. Hvorfor kan ikke de vanskeligstilte gå og lete etter søppel i naturen i stedet?

Jeg har gjort meg noen erfaringer på dette i sommer og det er veldokumentert her. Jeg har naturligvis gjort meg noen erfaringer om hvor søpla ligger (den er som oftest der folk ikke ferdes på tur) og hva slags søppel det er mest av, fordelt på plast, metall, dekk, klær, batterier, tv-apparat, sykkelrammer osv.

Jeg finner det naturlig å bli spurt i forhold til hvordan en slik panteordning burde gjennomføres. Jeg har jo erfaringen. Har gjort meg noen tanker om pantesatser, dokumentasjonskrav og andre forhold.

En kommentar til «Innfør pant på plastavfall»

Det er stengt for kommentarer.