Rapportert forsøplet september 2019

Disse områdene er rapportert forsøplet til Oslo Kommune v/Bymiljøetatens «bymelding». Her kan du se hva som er gjort etter rapportering.

Rapportert 5. september 2019

Område 1: Rundt 400 kg søppel.
Område 2: Rundt 100 kg søppel
Område 3: Rundt 100-200 kg søppel