Søppelplukk oppsummert

Dugnad, borgerplikt eller en jobb som burde vært betalt? Jeg har gjort meg noen tanker i sommer.

Mange «gamle synder» som ligger under løv og gress er blitt plukket og samlet, hundrevis av kilo

I sommer har jeg samlet søppel i skogen. Totalt ble det 1208 kg. Over halvparten av dette er plast. Innledningsvis og underveis har det blitt forsøkt å sortere søpla i plast, papir, metall, batterier osv, men dette har vist seg ganske vanskelig i praksis. Endel elektroniske apparater inneholder jo alt. I tillegg er mye av søpla så skitten og full av jord at gjenvinning uansett blir vanskelig.
Jeg har plukket søppel i mer enn 100 timer. Det ble mest aktivitet i august, hvor jeg plukket søppel i 86 timer. Så godt som alle hverdager mellom mandag og fredag. Jeg er arbeidsledig, så disse aktivitetene må gå under kategorien dugnad/borgerplikt. I hvert fall inntil nå.

En sunn jobb

Jeg har stort sett vært i svært skrånende skogsterreng nær vei. I hvert fall der jeg har funnet mest søppel. Å plukke søppel i de områdene har bydd på fysiske utfordringer og mange muskler i bruk. Bevegelsene man gjør i terrenget, kombinert med tunge løft gjør at man ikke er utsatt for slitasjeskader i noen særlig grad. Det er hele tiden forskjellige muskler i bruk. Jeg er også av den oppfatning at å spotte plastsøppel, plukke det også skjerper både syn, finmotorikk og en rekke andre kroppsfunksjoner.
Jeg har ikke brukt noen søppelklype, som gjør at jeg slipper å bøye meg. Dette tror jeg har hjulpet meg å bli sterkere og smidigere.
Man blir utsatt for mye skitt og forurensning fra søpla og jeg tror immunforsvaret har godt av å bryne seg på dette.

Samfunnsnytte

Mye av den plasten jeg har samlet har gått i oppløsning ved berøring. Det ville vært snakk om enorme mengder mikroplast dersom dette skulle blitt liggende. Nedbrytningsiden ville variert etter hvorvidt plasten er utsatt for sollys eller ikke. Hvor stor skade plasten og søpla ville gjort på natur og miljøet når det ligger der det ligger vet jeg ikke (i skrånende naturterreng som så og si aldri besøkes av et levende menneske), men jeg vil anta at dette fort kan bli næring til liv småliv som mark og insekter. Derfra til større dyr. Jeg har sett utallige kaviartuber, hvor metallet er spist opp og all kaviaren også naturligvis (mistenker at det er snakk om måker som stjeler kaviar fra folk som spiser i hagen eller ute. Så flyr de dit jeg finner den og så spiser de kaviar og halve tuben og dør av indre blødninger (eller ikke). Jeg vet ikke. Jeg antar at jeg skåner oss og etterkommere for endel mikroplast.

Konklusjon

Etter en måned med denne sysselen er min konklusjon klar. Dette er rydding etter tankeløse synder og i noen tilfeller bevisst forsøpling som ellers ikke ville blitt ryddet, samtidig som aktiviteten er sunn og byr på god trening.
Ville det vært mulig å hekte seg på Ruskenpatruljen som en extension til fots? For det er vel akkurat det Ruskenpatruljen gjør? Bortsett fra at de kjører rundt i bil.

Områdene som er tatt: