Om ren.kobling

ren.kobling er eid av Aidea AS, org nr 994 146 432 .
Aidea AS er eid av John Fredrik Tvedt, bosatt i Oslo.
Vi rapporterer, samler og /eller fjerner plast og avfall i naturen i Oslo.
Alle bilder har copyright. Spør.